Thursday, March 26, 2009

DI BAWAH INI MERUPAKAN SATU CONTOH PROSEDUR DIDALAM PERMOHONAN SIJIL HALAL BAGI PREMIS PERNIAGAAN YANG PERLU DIPATUHI...

Prosedur Permohonan
PROSEDUR PERMOHONAN

Pemohon yang layak memohon Sijil Pengesahan Halal dikategorikan seperti berikut:
-pengeluar/ pengilang produk (manufacturer/ producer);-pengedar/penjual (distributor/ trader);-pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer);-pembungkusan semula (repacking); -premis makanan (food premise); dan-rumah sembelih (abattoir/slaughter house).
Permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat nasional dan antarabangsahendaklah memohon secara terus kepada HDC.
Permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat pasaran tempatan, permohonan hendaklah dipohon terus kepada HDC/JAIN/MAIN mana yang berkenaan.
Borang permohonan hanya boleh didapati lawan web SAHAJA:
http://e-halal.hdcglobal.com/
ATAU
http://e-halal.hdcglobal.com/apps/e-halal.php?new=
Untuk sebarang bantuan, sila datang ke pejabat di:
Bahagian Halal IntegritiJabatan Audit dan Persijilan Halal Aras 1, Blok D7, Parcel D,G Floor, Block 2200Enterprise Building 3,Persiaran APEC63000 CyberjayaSelangor Darul Ehsan
Atau hubungi di talian:
603-83150200

MANAKALA DI BAWAH INI PULA MERUPAKAN SYARAT-SYARAT DI DALAM PERMOHONAN...
Syarat-Syarat
SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN SIJIL PENGESAHAN DAN LOGO HALAL
-
Sijil Pengesahan dan Logo Halal ini tidak boleh diniaga, diberi pinjam, ditukarmilik, dipalsukan, disalahgunakan atau dipinda dengan apa caranya sekalipun.
-Penggunaan Sijil Pengesahan Halal tertakluk kepada semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan yang diamalkan di negara ini.
-Sebarang perubahan ke atas nama dan alamat syarikat, kilang/ premis, jenama produk, bahan ramuan, pengeluar-pengeluarnya dan yang berkaitan dengannya, hendaklah dimaklumkan kepada Pengurus Besar, Bahagian Integriti Halal,Halal Industry Development Corporation (HDC) atau Pengarah JAIN/ Setiausaha MAIN secara bertulis untuk tindakan selanjutnya.
-Pemegang sijil adalah bertanggungjawab ke atas apa-apa penyalahgunaan atau penyelewengan sijil tersebut tertakluk kepada undang-undang. Jika berlaku kehilangan atau kerosakan ke atas sijil berkenaan, pemilik hendaklah membuat laporan polis dan memberitahu secara bertulis dengan segera kepada Pengurus Besar, Bahagian Integriti Halal,Halal Industry Development Corporation (HDC) atau Pengarah JAIN atau Setiausaha MAIN.
-Sijil Pengesahan Halal boleh ditarik balik atau ditamatkan tempoh sahnya pada bila-bila masa serta penggunaan logo Halal tidak dibenarkan apabila didapati ianya menyalahi Prosedur Pensijilan Halal Malaysia yang telah ditetapkan atau terdapat perkara atau cara pengendalian yang meragui dari segi syarak.
-Pihak HDC/JAIN/MAIN boleh menyenaraihitamkan syarikat yang gagal mematuhi syarat dan peraturan Prosedur Pensijilan Halal Malaysia dan boleh dipertimbangkan selepas Panel Pengesahan Halal berpuas hati.

0 comments: